Sony kͻmputa korokorowa ne ne so ketewa ho drivers

W’abamu abu wͻ drivers nhwehwε yε mu?

DriverPack bε paw na w’asi drivers a εho hia ama wo

Sony Kͻmputa afidie korokorowa nyinara

Twe drivers εma Sony kͻmputa korokorowa a sika nka ho
Kͻmputa mu dwadie su: Windows XP, 7, 8, 8.1, 10, 11 (x64, x86)
Nsεso: kͻmputa korokorowa
Nsεso-kumaa: Sony kͻmputa korokorowa
Yε de ma kwa