درایور مناسبی از مجموعه برای ACPI\ISATAP در Windows 11 x64 یافت نشد. جهت انتخاب خودکار درایور ها DriverPack را دانلود کنید.