درایور مناسبی از مجموعه برای ACPI\ISATAP در Windows 8.1 x86 یافت نشد. جهت انتخاب خودکار درایور ها DriverPack را دانلود کنید.