درایور مناسبی از مجموعه برای ACPI\ISATAP در Windows XP x86 یافت نشد. جهت انتخاب خودکار درایور ها DriverPack را دانلود کنید.