درایور مناسبی از مجموعه برای PCI\VEN_1180&DEV_0822 در Windows 10 x64 یافت نشد. جهت انتخاب خودکار درایور ها DriverPack را دانلود کنید.