درایور مناسبی از مجموعه برای PCI\VEN_1180&DEV_0852 در Windows 8.1 x86 یافت نشد. جهت انتخاب خودکار درایور ها DriverPack را دانلود کنید.