درایور مناسبی از مجموعه برای PCI\VEN_8086&DEV_27DA در Windows 10 x64 یافت نشد. جهت انتخاب خودکار درایور ها DriverPack را دانلود کنید.