درایور مناسبی از مجموعه برای USB\VID_08FF&PID_3401 در Windows 8.1 x86 یافت نشد. جهت انتخاب خودکار درایور ها DriverPack را دانلود کنید.