DAVICOM PCI HomeRun Adapter நெட்ஒர்க் கார்டு வன்பொருள்கள்

வன்பொருள் தானாகவே நிறுவு

DriverPack வன்பொருள்தொகுப்பு முற்றிலும் கட்டணமில்லா இலவசமானது

இருப்பிலுள்ள வன்பொருள்கள் (1)
DAVICOM PCI HomeRun Adapter1.55.02.1029 (29.10.2002)
பதிவிறக்கம் வன்பொருள்கள் DAVICOM PCI HomeRun Adapter நெட்ஒர்க் கார்டுகள் இலவசமாக
இயக்க முறைமை பதிப்புகள்: Windows XP, 7, 8, 8.1, 10 (x64, x86)
வகை: DAVICOM நெட்ஒர்க் கார்டுகள்
துணை வகை: PCI HomeRun Adapter நெட்ஒர்க் கார்டுகள்
கிடைக்கும் இலவசமாக