வன்பொருள்கள் நெட்ஒர்க் கார்டுகள் க்கு LG R590 மடிக்கணினி | Windows XP x86

வன்பொருள் தானாகவே நிறுவு

DriverPack வன்பொருள்தொகுப்பு முற்றிலும் கட்டணமில்லா இலவசமானது

நீங்கள் வன்பொருள் தேடுவதில் சோர்வுற்று உள்ளீரா?

DriverPack வன்பொருள் தானாகவே தேர்ந்தெடுத்து நிறுவுதேவைப்படும் வன்பொருள்

இருப்பிலுள்ள வன்பொருள்
Qualcomm Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Qualcomm Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
பதிவிறக்கவும் நெட்ஒர்க் கார்டு வன்பொருள்கள் LG R590 விண்டோஸ் மடிக்கணினிகளுக்கு Windows XP x86 இலவசமாக
இயக்க முறைமை பதிப்புகள்: Windows XP x86
வகை: LG R590 மடிக்கணினிகள்
துணை வகை: நெட்ஒர்க் கார்டுகள் ஆக LG R590
கிடைக்கும் இலவசமாக