Driverpack برای حرفه ای ها طراحی شده اما استفاده از آن برای کاربران تازه وارد نیز ساده است

DriverPack خود را انتخاب کنید
پکیج مورد نظر خود را دانلود کنید
product-online
بلافاصله، همه درایور ها را دانلود و نصب کنید اگر شما به اینترنت متصل هستید(8.42 MB)
نسخه: 17.11.108
product-network
شامل درایور های سخت افزار شبکه (Lan/Wi-Fi), بدون نیاز به اینترنت عمل می کند. (765 MB)
نسخه: 17.10.14-23074
product-offline
این پکیج شامل تمامی درایورها می باشد که بصورت افلاین عمل می کند. می توانید از شبکه تورنت دانلود کنید (38 GB)
نسخه: 17.10.14-23074

ما به سوالات شما پاسخ می دهیم

شما اغلب در مورد DriverPack سوال می کنید — ما به برگزیده ترین آنها پاسخ می دهیم

Driverpacks (مجموعه درایورها)

driverpacks ما شامل ۷٬۳۶۱٬۷۶۴ درایور می باشد که هر کدام به صورت دستی انتخاب و آزمایش شده است

Biometric23.08.3
2023-08-16
285.86 MB
دانلود
Bluetooth23.08.0
2023-08-02
68.91 MB
دانلود
CardReader23.08.3
2023-08-17
57.78 MB
دانلود
Chipset23.08.3
2023-08-16
466.96 MB
دانلود
LAN_Intel23.08.0
2023-08-06
26.67 MB
دانلود
LAN_Others23.08.3
2023-08-17
121.18 MB
دانلود
LAN_Realtek-NT23.08.3
2023-08-17
18.31 MB
دانلود
LAN_Realtek-XP23.07.0
2023-06-29
5.9 MB
دانلود
MassStorage23.08.0
2023-08-06
56.71 MB
دانلود
2023-08-16
515.19 MB
دانلود
Modem23.07.0
2023-06-29
72.19 MB
دانلود
Monitor23.08.0
2023-08-02
23.88 MB
دانلود
Printer23.07.0
2023-07-12
1.7 GB
دانلود
Sound_CMedia23.08.0
2023-08-02
142.44 MB
دانلود
Sound_Conexant23.07.0
2023-06-29
458.37 MB
دانلود
Sound_Creative23.07.0
2023-06-29
198.48 MB
دانلود
Sound_IDT23.07.0
2023-06-29
74.44 MB
دانلود
Sound_Intel23.08.0
2023-08-06
694.28 MB
دانلود
Sound_Others23.08.3
2023-08-16
323.29 MB
دانلود
Sound_VIA23.07.0
2023-06-29
69.33 MB
دانلود
Sound_Waves23.07.0
2023-06-29
1.26 GB
دانلود
Sounds_HDMI23.07.0
2023-06-29
12.33 MB
دانلود
Sounds_Realtek23.08.3
2023-08-16
445.27 MB
دانلود
Sounds_Realtek_DCH23.08.3
2023-08-16
17.41 MB
دانلود
Sounds_RealtekDRP23.07.0
2023-06-29
138.8 MB
دانلود
Telephone23.07.0
2023-06-29
43.18 MB
دانلود
Touchpad_Alps23.07.0
2023-06-29
128.06 MB
دانلود
Touchpad_Cypress23.07.0
2023-06-29
20.62 MB
دانلود
Touchpad_Elan23.08.0
2023-08-06
687.61 MB
دانلود
Touchpad_Others23.07.0
2023-06-29
37.29 MB
دانلود
Touchpad_Synaptics23.07.0
2023-06-29
447.33 MB
دانلود
TV_Aver23.07.0
2023-06-29
27.46 MB
دانلود
TV_Beholder23.07.0
2023-06-29
1.41 MB
دانلود
TV_DVB23.07.0
2023-06-29
36.4 MB
دانلود
TV_Others23.07.0
2023-07-12
145.49 MB
دانلود
Vendor23.08.0
2023-08-02
618.56 MB
دانلود
Video_Intel-NT23.08.0
2023-08-03
1.71 GB
دانلود
Video_Intel-XP23.07.0
2023-06-29
86.03 MB
دانلود
Video_Intel_DCH2xx23.07.0
2023-06-29
761.94 MB
دانلود
Video_Intel_DCH30x23.07.0
2023-06-29
1.23 GB
دانلود
Video_Intel_DCH31x23.08.3
2023-08-16
1.38 GB
دانلود
Video_nVIDIA-NT23.07.0
2023-06-29
1.64 GB
دانلود
Video_nVIDIA-XP23.07.0
2023-06-29
791.29 MB
دانلود
Video_nVIDIA_DCH4x23.07.0
2023-06-29
1.17 GB
دانلود
Video_nVIDIA_DCH5x23.08.3
2023-08-16
804.32 MB
دانلود
Video_nVIDIA_Legacy-NT23.07.0
2023-06-29
618.6 MB
دانلود
Video_nVIDIA_Server23.07.0
2023-06-29
2.31 GB
دانلود
Video_nVIDIA_Server_DCH23.08.0
2023-08-02
1.02 GB
دانلود
Videos_AMD-NT23.07.0
2023-06-29
1.52 GB
دانلود
Videos_AMD-XP23.07.0
2023-06-29
151.01 MB
دانلود
Videos_AMD_DCH3023.07.0
2023-06-29
475.31 MB
دانلود
Videos_AMD_DCH3123.08.0
2023-08-06
1.99 GB
دانلود
Videos_AMD_Legacy-NT23.07.0
2023-06-29
2.04 GB
دانلود
Videos_AMD_Server23.07.0
2023-06-29
2.15 GB
دانلود
Videos_AMD_Server_DCH23.08.3
2023-08-16
1.37 GB
دانلود
Videos_Others23.07.0
2023-06-29
315.28 MB
دانلود
WebCam23.08.0
2023-08-02
494.88 MB
دانلود
WLAN-WiFi23.08.3
2023-08-17
570.22 MB
دانلود
WWAN-4G23.07.0
2023-07-12
1023.63 MB
دانلود
xUSB-EXE23.07.0
2023-06-29
184.4 MB
دانلود
2023-06-29
36.63 MB
دانلود