LPTENUM\MICROSOFTRAWPORT958A

Naziv uređaja: Printer Port Logical Interface

Automatski instalirajte upravljačke programe

Program DriverPack posve je besplatan

Verzija upravljačkog programa:
Verzija: 7.00.0000.08 (Preporučeno)
Datum: 21.04.2009
Vrsta uređaja: chipset
Operacijski sustavi: Windows XP x86
Device ID: LPTENUM\MICROSOFTRAWPORT958A
*.inf datoteka: OxPPort2k.inf
Kategorija: Oxsemi
Preuzmite upravljački program
Besplatno preuzmite upravljačke programe za uređaj LPTENUM\MICROSOFTRAWPORT958A