TwinHan Bluetooth module Bluetooth ப்ளூடூத் சாதனம் வன்பொருள்கள்

வன்பொருள் தானாகவே நிறுவு

DriverPack வன்பொருள்தொகுப்பு முற்றிலும் கட்டணமில்லா இலவசமானது

இருப்பிலுள்ள வன்பொருள்கள் (5)
Bluetooth USB module / Bluetooth module6.5.1.6820 (21.12.2015)
Bluetooth Module (Broadcom)8.1.6308.0 (08.03.2016)
Bluetooth module with AMP5.6.0.9110 (25.11.2015)
பதிவிறக்கம் வன்பொருள்கள் TwinHan Bluetooth module Bluetooth ப்ளூடூத் சாதனங்கள் இலவசமாக
இயக்க முறைமை பதிப்புகள்: Windows XP, 7, 8, 8.1, 10 (x64, x86)
வகை: TwinHan Bluetooth ப்ளூடூத் சாதனங்கள்
துணை வகை: Bluetooth module Bluetooth ப்ளூடூத் சாதனங்கள்
கிடைக்கும் இலவசமாக