AMD ATI FireGL X1 வீடியோ கார்ட் ஒளி அட்டை வன்பொருள்கள்

வன்பொருள் தானாகவே நிறுவு

DriverPack வன்பொருள்தொகுப்பு முற்றிலும் கட்டணமில்லா இலவசமானது

இருப்பிலுள்ள வன்பொருள்கள் (1)
பதிவிறக்கம் வன்பொருள்கள் AMD ATI FireGL X1 வீடியோ கார்ட்ஸ் ஒளி அட்டைகள் இலவசமாக
இயக்க முறைமை பதிப்புகள்: Windows XP, 7, 8, 8.1, 10 (x64, x86)
வகை: AMD வீடியோ கார்ட்ஸ் ஒளி அட்டைகள்
துணை வகை: ATI FireGL X1 வீடியோ கார்ட்ஸ் ஒளி அட்டைகள்
கிடைக்கும் இலவசமாக